SMS Kamionki

O nas

Stowarzyszenie Miłośników Sportu Kamionki

Stowarzyszenie Miłośników Sportu Kamionki zostało powołane przez aktywnych pracowników Szkoły Podstawowej w Kamionkach i jego głównym celem jest tworzenie dla lokalnej społeczności możliwości aktywnego wychowania i wypoczynku. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzież i dorosłych.

W styczniu 2017 do udziału w rozgrywkach Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów została zgłoszona drużyna seniorów SMS Kamionki, wspierana przez darczyńce ITS Poligrafia i Reklama. Na zakończenie rundy wiosennej, zespół ITS SMS Kamionki plasuje się na pierwszej lokacie wygrywając wszystkie dotychczasowe mecze. Od września 2017, po oddaniu do użytku Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kamionkach, startują pierwsze sekcje piłki siatkowej, unihokeja i badmintona.

O nas

Stowarzyszenie

Członkami zwykłymi stowarzyszenia mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.


Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Stowarzyszenia.

Planujemy rozszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z zainteresowaniem. W niedalekiej przyszłości planujemy również utworzenie dodatkowych sekcji z tenisa stołowego i piłki ręcznej. 

Zarząd Stowarzyszenia:

  • prezes Rafał Węglarz,
  • wiceprezes Beata Duszczak,
  • sekretarz Anna Makowska,
  • skarbnik Sylwia Sawicka,
  • członek Beata Banaszyńska.

Komisja rewizyjna:

  • przewodniczący Piotr Justkowiak,
  • członek Anna Gorzelanna,
  • członek Krystyna Łada.